2020 .Alapszabály egységes szerkezetben + mellékletei