Jogszabályok, szabványok és ajánlások

Jogszabályok:

  • 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
  • 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
  • 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet, az építésügyi és építés felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
  • 313/2012. (XI.8.) Kormány rendelet, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló
  • 238/2005. (X.25.) Kormány rendelet, az építésfelügyeleti bírságról szóló
  • 336/2013. ( IX. 20. ) kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló módosítás
  • 253/1997. (XII. 20. ) Kormény rendelet – Az országos területrendezési és építési követelményről

Szabványok, ajánlások:

  • MSZ EN 12810-1:2004 Homlokzati állványokra vonatkozó termékelőírások magyar nyelven
Jogszabályok, szabványok és ajánlások