Tetoepitok

Tető Építők Egyesületének Közgyűlése

A Tető Építők Egyesülete (székhelye: 8142 Úrhida Pirosalma utca 25.)
2023. március 4-én 10:00 órakor tartja meg éves közgyűlését.

Helyszín: Mártoni Csárda, 2318 Szigetszentmárton, Dunapart-alsó utca 1.

Az ülés napirendje:

  •  előző éves beszámoló megtárgyalása
  • Választás
  • 2023 év költségvetésének elfogadása

Amennyiben a Közgyűlés nem volt határozatképes, az miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők létszámától független határozatképes.

Határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontja: 2023.03.13. 17.00 óra.

Helyszíne: Walzer étterem és panzió, 2481 Velence, Nadapi út 30.