“Részletekben van a megoldás” Pályázat

„Részletekben van a megoldás”
Pályázati kiírás

A Tető Építők Egyesületének pályázata 2017-2018

1. A pályázat célja

1.1. Az ács-állványozó, bádogos és tetőfedő szakma népszerűsítése, a szakmák szakszerűségének fejlesztése

1.2. Olyan szakszerűen kialakított egyedi csomópontok vagy tetőhöz kapcsolódó ács, bádogos, tetőfedő tető részletek bemutatása, melyek a kivitelezési munkák során nagyon ritkán kerülnek alkalmazásra. Megoldásuk igazi szakmai kihívás.

1.3. A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:

  • ács-állványozó szakma
  • bádogos szakma
  • tetőfedő szakma

2. A részvétel feltételei

2.1. A pályázó kivitelező, egyéni vállalkozó vagy jogi személyiség, aki jogosult az adott szakmát gyakorolni
2.2. Pályázni lehet 2017 és 2018 évben kivitelezett felújítás vagy új tető építése során elkészített csomóponttal.
2.3. A pályázaton történő részvételhez az építtető és tervező írásos (kiviteli terv esetén) hozzájárulása, szükséges.

3. A pályázati anyag benyújtásának tartalmi és formai követelményei

3.1. csomópont terve, minimálisan pallér terv formájában, feleljen meg a csomóponti tervre vonatkozó feltételeknek (anyag minőség, keresztmetszeti méretek, stb.)
3.2. csomóponti fotó, 2-3 db különböző szögből fotózva
3.3. pályázati űrlap hiánytalan kitöltése.

4. Kizáró okok

4.1. a pályázó nem a saját munkájával pályázott
4.2. a pályázat nem érkezik be a meghirdetett határidőre
4.3. a pályázati anyag hiányos
4.4. a fotók rossz minősége miatt a pályázat nem értékelhető

5. Bírálati szempontok

A legfontosabb szempont az egyedi megoldás, melynek minden esetben meg kell felelnie a szakma szakszerűségi feltételeinek.

6. Bíráló bizottság

A bírálatot és a díjak odaítélését a TEGY szakmánként 3-3, a szakmájában elismert tagja végzi.

7. Pályázati beadási határidő, 2018. augusztus 31. 16 óra

8. A bírálás folyamata

8.1. A beadott pályázati anyagokat név nélkül kapja meg a Bíráló bizottság. A díj kiosztásának alkalmából lesz felfedve az adott díjazott pályázó személye
8.2. előbírálás, a beadott pályázati anyag felülvizsgálata, a pályázati kiírásban kiírt feltételeket teljesítette vagy nem
8.3. az érvényes pályázatok véleményezése
8.4. díjra esélyesek munkáinak helyszíni ellenőrzése

9. Díjazás

9.1. a bíráló bizottság fenntartja a jogot arra, hogyha olyan pályázatok kerülnek beadásra, mely a 1.2 pontban foglaltaknak nem felel meg, akkor a díj kiadását nem javasolja
9.2. szakmánként 1 beadott csomópont kerül díjazásra.
9.3. a díjat a jelentkezési lapon megjelölt szakember kapja

10. Díj

A díjazás összértéke 100.000,- Ft , mely pénz vagy tárgy jutalom egyaránt lehet. A szakmánkénti díjazás mértékét a bíráló bizottság dönti el.

11. A pályázat eredmény hirdetése

Az évenkénti Tetőépítők Országos Találkozóján történik a díjak átadása, melyet a mindenkori TEGY Elnöke ad át.

12. Egyéb információ:

12.1. Kapcsolat tartás

  • személyes
  • email
  • telefon

12.2. Kapcsolat tartó

Tető Építők Egyesülete

  • telefon: +36-20-3432 476
  • email: tetoepitok@tetoepitok.hu

A képek forrásai:
http://www.gctimberframes.com
http://creativesyndicate.org

A pályázat lezárult. 

“Részletekben van a megoldás” Pályázat