JELENTKEZÉS PÁRTOLÓ TAGNAK

Amennyiben szeretnél egyesületünk pártoló tagja lenni kérlek, hogy töltsd ki az
alábbi űrlapot.

Pártoló tag lehet az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki (amely) folyamatos, kiemelkedő anyagi
hozzájárulásával elősegíti az Egyesület működését, célkitűzései elérése érdekében
szükséges feladatai megvalósítását s az Alapszabály reá irányadó rendelkezéseit
elfogadja.

Jelentkezés után megküldjük a belépéshez szükséges nyilatkozatokat és az
Egyesület alapszabályzatát.
Az egyesület tagjai a mindenkori alapszabályban meghatározott mértékű vagyoni
hozzájárulást fizetnek.