TGF_8465 (1)

Tető Építők Egyesületének Közgyűlése

A Tető Építők Egyesülete (székhelye: 8142 Úrhida Pirosalma utca 25.)
2024. március 2-án 10:00 órakor tartja meg éves közgyűlését.

Helyszín: 2367 Újhartyán, Hősök Tere 4.

Az ülés napirendje:

1. Tető Építők Egyesülete 2023. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása.
2. Az Egyesület Alelnöke vagy Elnökségi tagjának megválasztása.
3. Az Egyesület idei költségvetésének elfogadása.
4. Alapszabály és az Etikai kódex pontjainak módosítása.
5. Skills versenyek támogatásának megszavazása
6. Tagdíj éves mértékének meghatározása
7. Etikai bizottsági tag választása

Amennyiben a Közgyűlés nem volt határozatképes, az miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők létszámától független határozatképes.


Határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontja: 2024.03.09. 10.00 óra.

Helyszín: 2367 Újhartyán, Hősök Tere 4.